โปรแกรมคำนวนเวลาและคำนวนเงินเดือน

โปรแกรมเงินเดือน (Payroll Software) เหมาะสำหรับการออกเงินเดือนแบบง่ายๆในการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างให้ความถููกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว และลดปัญหาการจ่ายเงินเดือนล่าช้า เนื่องจากมือดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้วทำการออกเงินเดือนได้เลย ไม่ต้องมีหลายโปรแกรมทำงานที่เดียวเสร็จ พร้อมกับฟังก์ชั่นการทำงานที่มีความยืดหยุ่น เหมาะสำหรับกลุ่มธุรกิจหลากหลาย ทั้งสำนักงานออฟฟิศทั่วไป โรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการ ร้านอาหาร โรงแรม ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจอื่นๆ ได้รับการยอมรับในการออกแบบโปรแกรมเงินเดือนที่ใช้งานได้สะดวก และสุดยอดไปกว่านั้นลดค่าใช้จ่ายการซื้อโปรแกรมขนาดใหญ่

ความสามารถของระบบโปรแกรมเงินเดือน

1.ระบบงานบุคคล

2.ระบบการคำนวนเวลาทำงาน ขาด ลา มา สาย

3.ระบบการอัพโหลดและดาวน์โหลดลายนิ้วมือ

4.ระบบจัดการ Access Control Door

5.ระบบเงินเดือน/ค่าจ้างพนักงาน

6.ระบบการออกสลิปเงินเดือนฟังก์ชันและความสามารถต่างๆ


ระบบงานบุคคล

ระบบงานบุคคล ที่มีการเก็บข้อมูล บันทึกประวัติต่างๆ ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน และ ข้อมูลของเงินเดือน


ฟังกชั่นการกำหนดกะการทำงาน

การสร้างตารางเวลาทำงานให้กับพนักงาน ที่ไม่จำกัดจำนวนกะ และการกำหนดกะข้ามวันการทำงานทำให้ง่ายต่อการคำนวนเวลาอีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วในการทำรายงาน สามารถระบุการใช้แต่ละวันได้


รายงานการทำงานพนักงาน

โปรแกรมสามารถเป็นระบบคำนวนเวลาทำงานหรือ ส่งออกข้อมูลไปยังโปรแกรมอื่นด้วยข้อมูลตามรูปแบบที่ต้องการ แสดงรายงานข้อมูลอย่างง่าย และแสดงข้อมูลที่ออกมาในรูปแบบที่เป็นกะการทำงาน โดยที่มีการคำนวนเวลา ขาด ลามาสายให้เรียบร้อย


ฟังกชั่นการจัดการ ควบคุม เครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ฟังก์ชันนี้ สามารถอัพโหลด ดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเครื่องสแกนนิ้วได้โดยตรง และโยกย้าย ข้อมูล ลายนิ้วมือ บัตร รหัสผ่าน การเข้าออกประตู และข้อมูลการสแกนลงเวลาทำงานเพื่อมาคำนวนเวลาเข้าออกทำงานของพนักงาน


ฟังก์ชั่นคำนวนเงินเดือน

ฟังก์ชั่นนี้สำหรับการทำการคำนวน หรือหักเงินต่างๆของพนักงานได้ตามที่ต้องการ หรือการบันทึกเงินเพิ่มต่างๆ ค่าโบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างๆได้ไม่จำกัด เมื่อคำนวนแล้วพิมพ์ออกลงกระดาษคาร์บอนได้เลย หรือเซฟออกมาในรูปแบบของ pdf ไฟล์


เวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.