หมวดสินค้า> Label


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ การลงเวลาทำงานเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีในปัจจุบัน เพื่อเป็นสิ่งที่ต้องอำนวยความสดวกไม่ว่าจะเป็นการเก็บบันทึกข้อมูลหรือการจัดระเบียบพนักงานให้เป็นไปในทางเดียวกัน นั่นหมายความว่าการลดปัญหาหยุมยิมเกี่ยวกับพนักงานจะลดน้อยลง เพราะมีกฏระเบียบช่วยเหลือสำหรับ HR การเก็บข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น เราจึงมีเครื่องเหล่านี้มาเพื่อตอบสนองการใช้งานที่มีหลากหลายรุ่นดังนี้