เครื่อง สแกน ลาย นิ้ว มือ พร้อม โปรแกรม เงินเดือน

     การทำเงินเดือนจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเลยสามารถทำได้ แต่ว่าที่เห็นในปัจจุบันโปรแกรมเงินเดือนกับโปรแกรมเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เรียกว่าโปรแกรมคำนวนเวลาหรือ Time Attendance Management นั้นจะแยกออกจากกัน ซึ่งเราจะเห็นโปรแกรมเงินเดือนในปัจจุบันที่หลากหลายมีทั้งแบบเป็นเต็มรูปแบบคือคำนวนได้ทุกอย่าง เงินเดือน ประกันสังคม เบี้ยเลี้ยงชีพ เงินเบิกล่วงหน้าเงินสมทบแถมยังส่งภาษีเงินได้ต่างได้เลย แต่ปัญหาคือข้อมูลการคำนวนเงินขาดลามาสาย ต่างๆต้องมาจากตัวโปรแกรมคำนวนเวลาออกมาก่อนแต่ในปัจจุบัน


ตัวอย่างการทำงาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ กับโปรแกรมเงินเดือน