ตั้งค่าวันหยุดประจำปี

การตั้งค่าวันหยุดประจำปีจะมีผลการคำนวนเวลาทำงานและเงินเดือนเท่านั้นลูกค้าที่ใช้ดึงข้อมูลดิบอย่างเดียวหรือดูข้อมูลอย่างง่ายไม่จำเป็นต้องตั้งวันหยุดประจำปีนี้เลยครับ