การจดจำลายนิ้วมือ

สำหรับการตรวจดูลายนิ้วมือ 2 รายการว่าเป็นลายเดียวกันหรือไม่นั้น มีหลากหลายวิธีด้วยกัน แต่วิธีที่เป็นที่นิยมกันมากที่สุด ได้แก่การเปรียบเทียบจุดสังเกตเล็ก ๆ (minutiae)จุดที่ว่านี้คือจุดที่เส้นลายนิ้วมือ (ridge)มาบรรจบกัน หรือ แยกออกจากกัน หรือ เป็นจุดจบของเส้น และจุดที่ว่านี้ของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน (FBI ได้สรุปแล้วว่า คนแต่ละคนจะมีไม่มีทางมีจุดสังเกตที่ว่านี้เหมือนกัน เกินกว่า8 จุด)รูปข้างล่าง แสดงตัวอย่างของจุดที่ว่านี้


เวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.