เทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

หลักการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการอ่านเส้นลายนิ้วมือ

  Biometrics คือ วิธีการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพหรือพฤติกรรม มาใช้ในการตรวจสอบสิทธิหรือแสดงตน เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ เสียง ม่านตา เรตินา ใบหน้า ดีเอ็นเอ และลายเซ็น

•  เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท

  ประเภทแรก    รูปแบบสำคัญทั่วไปของลายนิ้วมือ เส้นโค้ง (Arch)

  ประเภทสอง   รูปแบบเฉพาะที่(Ridge) ที่เรียกกันว่า เส้นลายละเอียด(minnutiae)

 

สำหรับเทคโนโลยีสแกนลายพิมพ์นิ้วมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

เซ็นเซอร์ประจุไฟฟ้า(capacitive sensor)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (thermal sensor)และ

เซ็นเซอร์แสง (optical sensor)  

เทคโนโลยีสองแบบแรก ผู้ใช้ต้องแตะไปที่เซ็นเซอร์โดยตรง ทำให้อายุใช้งานสั้น และมีปัญหาด้าน การบำรุงรักษา โดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว จะเกิดไฟฟ้าสถิตทำลายผิวเซ็นเซอร์ได้ ขณะที่แบบแสงจะมีความทนทานกว่า

และมีคุณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอื่นมาไว้ด้วย  หลักการทำงานของเซ็นเซอร์แสง คือการสะท้อนกลับหมดของแสง ด้วยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ้วมือ ที่วางอยู่ บนเลนส์สะท้อนกับตัวหัวเซ็นเซอร์ เช่นเดียวกับการใช้นิ้วจับแก้วที่มีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งการสะท้อนของแสง ทำให้เรามองเห็นลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจน


เวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.