เทคโนโลยีเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

 

หลักการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการอ่านเส้นลายนิ้วมือ

  Biometrics คือ วิธีการใช้ข้อมูลทางชีวภาพ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเฉพาะทางกายภาพหรือพฤติกรรม มาใช้ในการตรวจสอบสิทธิหรือแสดงตน เช่น ลายพิมพ์นิ้วมือ ฝ่ามือ เสียง ม่านตา เรตินา ใบหน้า ดีเอ็นเอ และลายเซ็น

•  เอกลักษณ์ของลายนิ้วมือสามารถแยกออกได้เป็น 2 ประเภท

  ประเภทแรก    รูปแบบสำคัญทั่วไปของลายนิ้วมือ เส้นโค้ง (Arch)

  ประเภทสอง   รูปแบบเฉพาะที่(Ridge) ที่เรียกกันว่า เส้นลายละเอียด(minnutiae)

 

สำหรับเทคโนโลยีสแกนลายพิมพ์นิ้วมือที่นิยมใช้ในปัจจุบัน โดยทั่วไปแล้วอาจแบ่งได้ 3 ลักษณะ ได้แก่

เซ็นเซอร์ประจุไฟฟ้า(capacitive sensor)

เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (thermal sensor)และ

เซ็นเซอร์แสง (optical sensor)  

เทคโนโลยีสองแบบแรก ผู้ใช้ต้องแตะไปที่เซ็นเซอร์โดยตรง ทำให้อายุใช้งานสั้น และมีปัญหาด้าน การบำรุงรักษา โดยเฉพาะในต่างประเทศที่มีอากาศหนาว จะเกิดไฟฟ้าสถิตทำลายผิวเซ็นเซอร์ได้ ขณะที่แบบแสงจะมีความทนทานกว่า

และมีคุณสมบัติรวมของเทคโนโลยีอื่นมาไว้ด้วย  หลักการทำงานของเซ็นเซอร์แสง คือการสะท้อนกลับหมดของแสง ด้วยการอาศัยแสงสีแดงส่องลายนิ้วมือ ที่วางอยู่ บนเลนส์สะท้อนกับตัวหัวเซ็นเซอร์ เช่นเดียวกับการใช้นิ้วจับแก้วที่มีน้ำอยู่ภายใน ซึ่งการสะท้อนของแสง ทำให้เรามองเห็นลายนิ้วมือได้อย่างชัดเจนเวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.