วิธีการตั้งกะการทำงาน เพื่อคำนวนเวลา ขาด ลา มาสาย
ต้องตั้งเป็น 3 สเต็ปเพื่อให้การใช้งานได้ครบสมบูรณ์ เรียงการตั้งดังต่อไปนี้

  1.  ตั้งตารางเวลา
  2. ตั้งกะการทำงาน
  3. กำหนดกะให้กับพนังงานแต่ละคน

มาดูวิธีกันเลยค่ะ


1 ตั้งตารางเวลางานอาจจะมีหลายตาราง เช่น

  • เข้างาน 08:00-17:00
  • เข้างาน 09:00-18:00
  • เข้างาน 20:00-04:00


จากรูปด้านบนนี้เราสามารถอธิบายได้ว่า

ช่วงเข้า 08:00

เริ่มเข้า      04:00   หมายความว่า     เป็นการบอกโปรแกรมเริ่มคำนวนเวลาตั้งแต่ 04:00 เป็นต้นไป
สิ้นสุดเข้า  12:00    หมายความว่า     เป็นการบอกโปรแกรมให้สิ้นสุดคำนวนรอบเข้างาน
สายได้      0          หมายความว่า     เป็นการกำหนดไม่ให้มีสายพอถึง 08:00 ถ้าเกินกว่านี้นับว่าสายทันที

ช่วงออก 17:00


เริ่มออก          12:01   หมายความว่า     เป็นการบอกโปรแกรมเริ่มคำนวนเวลาตั้งแต่ 12:01 เป็นต้นไป
สิ้นสุดออก       23:59    หมายความว่า    เป็นการบอกโปรแกรมให้สิ้นสุดคำนวนรอบออกงาน
กลับก่อนได้      0          หมายความว่า    เป็นการกำหนดให้กลับก่อนเวลาได้


2. ตั้งกะการทำงานโดยการเลือเอาตารางเวลามี่ตั้งไว้ก่อนแล้วมาใส่ในแต่ละวัน จ.-อา.

จะเหมือนกันทุกวันหรือต่างกันก็ได้

3. กำหนดกะที่สร้างไว้ เอามาระบุให้แต่ละคนจะ  เป็นเดือนหรือ  เป็นวัน  หรือเป็นปี   ก็ได้
แล้วแต่เรากำหนด

ทั้งนี้การตั้งกะจะมีผลกับการคำนวนเวลาทำงานที่ต้องการแสดงข้อมูลแบบ ขาด ลา มาสาย เท่านั้นหากลูกค้าใช้แค่ข้อมูลดิบไม่จำเป็นต้องมาตั้ง


เวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.