การบันทึกการลางาน


การตั้งค่าการลาสามารถบันทึกได้เป็นระยะ ชั่วโมงได้เลย และสามารถบันทึกการหังเงินในการลาครั้งนั้นๆได้เลยครับ


สามารดูการบันทึกการลาพนักงานได้ทั้งหมดหรือเฉพาะบุคคลได้ และยังสามารถแก้ไขเปลี่ยนเปลงข้อมูลได้ตัวอย่างการบักทึกการลางานดังรูปด่านล่างต่อไปนี้