โปรแกรมเวลา ขาด ลา มาสาย ELog Time Attendance Management

โปรแกรมคำนวนเวลาทำงาน จำเป็นต้องมีหลายท่านคงเคยประสบปัญหาเงินเดือนออกไม่ทัน วันที่พนักงานต้องรับเงิน มัวแต่เอาบัตรตอกมานั่งนับเวลา ถ้าว่าจะซื้อโปรแกรม คำนวนเงินเดือนเลย มันก็กะไรอยู่ก็คงใช้ไม่ได้คุ้ม พนักงานก็มีไม่เยอะ 10 - 20 เท่านั้น ฉนั้นทาง Fingerthailand จึงมีทางเลือกอีกทางเพื่อให้งานต่อการคิดเวลาทำงานของพนักงานที่ง่ายขึ้น โปรแกรม Elog Time Attendanced เป็นระบบโปรแกรมคำนวนเวลาทำงาน ที่สามารถคำนวนเวลาข้ามวันได้และสามารถออก โอที ได้ตามกฏหมายที่ต้องการ สามารถใช้ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้เกือบทุกยี่ห้อ สิ่งที่สำคัญให้ฟรีเลยจ้า

ตัวอย่างการทำงานโปรแกรมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือคุณสมบัติของโปรแกรม

 • มีระบบเมนูเข้าใจง่าย
 • รองรับฐานข้อมูลทั้งแบบ Stand Alone และ Server (ใช้แบบหลายคนในฐานข้อมูลเดียวกัน)
 • ระบบการตั้งกะที่แสนง่าย
 • ระบบการตั้งวันหยุดประจำปี
 • ตั้งระบบการลางาน
 • รองรับรายงานข้อมูลดิบส่งเข้าโปรแกรม Payroll ตั้งรูปแบบได้
 • รายงานดูข้อมูลแบบง่าย มีการสแดงรายงานการ เข้า- ออก งาน
 • รายสรุปการมาทำงานของพนักงาน เข้า ออก สาย กลับก่อนเวลา OT
 • รายงานสามารถเลือกแสดงตามวันที่ต้องการได้


 • บริหารข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลการทำงาน ข้อมูลด้านภาษีประกันสังคม ข้อมูลการศึกษา ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลอื่นๆ
 • สามารถเก็บข้อมูลประวัติพนักงานได้อย่างละเอียด เพื่อเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลพนักงาน
 • สามารถรองข้อมูลพนักงานที่มีจำนวนมากๆ


 • ประมวลผลการมาทำงาน ขาดงาน มาสาย ทำงานล่วงเวลา ได้อัตโนมัติและตั้งค่าได้หลากหลายตามนโยบายของฝ่ายบุคคล
 • ตรวจสอบการทำงานได้ทันที ที่มีนำเข้าเวลาจากเครื่องบันทึกเวลา
 • มีการแสดงผมข้อมูลการ ขาด ลา มา สายได้ชัดเจน
 • สามารถเลือกช่วงเวลา วันที่ ที่ต้องการคำนวนเวลาได้อย่างอิสระ


 • มีระบบการจัดตั้งเวลาการทำงานในรูปแบบที่ง่าย
 • สามารถตั้งรูปแบบการทำงานได้ทีละหลายๆๆ คน
 • สามารถตั้งรูปแบบการทำงานไว้ล่วงหน้าได้


 • เมื่อส่งรายงานออกไปสามารถแสดงรายงานออกไปพิมพ์ได้เลย ตัวรายงานจะสรุปเวลา ขาด มาสาย ออกก่อนเวลา ให้ได้เลย
 • สามารถบันทึกเป็น ไฟล์ EXCEL
 • สามารถบันทึกเป็น ไฟล์ PDF

ดาวร์โหลด

เวลาทำการ Online Contact Center : 8.30 - 17.00 น. จ.-ศ. เวลาจัดส่งสินค้า : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 15.00 น.